Kretsloppet

Vi har ett djupt engagemang i forskning och utbildning via Wallenbergstiftelserna och som långsiktig och aktiv ägare i de bolag där vi är huvudägare, direkt eller indirekt. Innehavens utdelningar går till forsknings- och utbildningsanslag som stärker Sverige över tid.

 
"Att skifta från det gamla till det som kommer är den enda tradition värd att vårda"

Detta skrev Marcus Wallenberg i ett brev till sin bror Jacob 1946, i ett försök att övertyga honom om att familjen borde lämna sina intressen inom järnvägsindustrin och istället engagera sig i grundandet av flygbolaget SAS.